Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

Kde leží legendárne Carnuntum? 

Devín je míľnikom aj pre rakúskych národovcov a rakúsku historickú vedu, ktorá stále hľadá Carnuntum, hlavné mesto Norického kráľovstva. Založili ho Kelti po tom, ako prekročili Alpy a obsadili územie južne od Dunaja. Norikovia, ktorí pôvodne patrili ku kmeňovému zväzu keltských Tauriskov, žili na území dnešného Štajerska, Korutánska a Slovinska. 

Devínske bralo by predstavovalo ideálnu lokalitu pre hlavné mesto Norického kráľovstva. Navyše slovo carn ilýrskeho pôvodu znamená bielu, vápencovú skalu, ktorá zďaleka svieti. Je to stále živá teória, ktorú sa zatiaľ nepodarilo potvrdiť ani vyvrátiť. 

Norické kráľovstvo bolo na prelome rokov 16 a 15 pred n. l. mierovou cestou pričlenené k Rímskej ríši. 

Ešte je tu Carnuntum, hlavné mesto rímskej provincie Horná Panónia, ktoré bolo založené až krátko po narodení Krista a rozkladalo sa na území dnešnej rakúskej trhovej obce Petronell-Carnuntum. V súčasnosti sa tu nachádzajú najväčšie vykopávky z rímskej doby v strednej Európe. Toto mesto bolo postavené z vápencovej skaly, vápenec tažili v kopcoch na rakúskom území. Je otázne, či Rimania prevzali názov od miestneho obyvateľstva, Norikov, alebo mesto dostalo svoj názov z iných dôvodov. 

V každom prípade je Devín významným bodom aj pre rakúske národné povedomie, pre predstavy, kam siahajú dejiny rakúskeho národa, čo všetko môže zahrnúť do svojho kultúrneho dedičstva.

Autor textu: Andrej Barát

Navštívte nás
už dnes!

Naplánujte si výlet na jednu z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Hrad Devín ponúka okrem historického či prírodného bohatstva aj expozíciu so vzácnymi archeologickými nálezmi či podujatia pre celú rodinu. Spoznajte hrad aj jeho blízke okolie, ktoré má rozhodne čo ponúknuť.

Navštívte nás
už dnes!

Naplánujte si výlet na jednu z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Hrad Devín ponúka okrem historického či prírodného bohatstva aj expozíciu so vzácnymi archeologickými nálezmi či podujatia pre celú rodinu. Spoznajte hrad aj jeho blízke okolie, ktoré má rozhodne čo ponúknuť.