Otvorené od 10:00 do 18:00. Posledný vstup o 17:15.

M
M

Otvorené od 10:00 do 18:00. Posledný vstup o 17:15.

Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava 

(2021 – 2023) 

Múzeum mesta Bratislavy a obec Marchegg v rámci cezhraničného projektu s názvom Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava, spolufinancovaného z programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko, spolupracujú na zachovaní svojho kultúrneho dedičstva a zvyšovaní povedomia širokej verejnosti o významných kultúrnych pamiatkach na oboch stranách hranice. Táto skutočnosť prispeje k zvýšeniu návštevníckeho potenciálu a atraktivity celého pohraničného regiónu v srdci strednej Európy (Marchfeld – Záhorie – Bratislava). Súčasťou projektu je obnova a renovácia historických budov a objektov v areáli zámku Marchegg a národnej kultúrnej pamiatky hrad Devín. Súčasťou projektu je aj výmena odborných poznatkov v oblasti kultúry a rozvoj spolupráce základných škôl. 

Partneri projektu:
Múzeum mesta Bratislavy  a  Obec Marchegg 

Hlavný cieľ projektu:
Zachovanie, pamiatková ochrana a zatraktívnenie kultúrneho dedičstva v cezhraničnom regióne Marchfeld – Bratislava 

Rozpočet projektu:  4 218 981,30 € / 100 %
Obec Marchegg:  2 870 921,70 € / 68 %
Múzeum mesta Bratislavy:  1 348 059,60 € / 32 % 

Zdroje financovania: 
Európsky fond regionálneho rozvoja:  2 575 569,67 €
Štátny rozpočet SR:  134 805,96 €
Vlastné zdroje – obec Marchegg:  1 441 202,68 €
Vlastné zdroje – Múzeum mesta Bratislavy:  67 402,98 € 

Obdobie realizácie projektu:
6/2021 – 7/2023 

Projektové balíky 

 • Riadenie projektu (PB1) 
 • Publicita a komunikácia (PB2) 
 • Vytvorenie kooperácie základných škôl a rozvíjanie participácie žiakov pri interpretovaní kultúrneho dedičstva (PB3) 
 • Odborná spolupráca v oblasti ochrany, obnovy a sprístupňovania kultúrnych pamiatok – výmena know-how a odborných poznatkov pre zvýšenie kultúrneho potenciálu cezhraničného regiónu (PB4)
 • Výstavba, resp. obnova návštevníckej infraštruktúry kaštieľa Marchegg a hradu Devín (PB5):  

  Projektové aktivity MMB v rámci balíka PB5:
  – archeologický výskum na hrade Devín
  – rekonštrukcia krycej stavby ranokresťanských archeologických nálezov Cella Memoriae
  – sanácia a rekonštrukcia prezentovaných historických architektúr v areáli hradu Devín
  – viacjazyčný navigačný a informačný systém v areáli hradu Devín & návštevnícka infraštruktúra 

  • Renovácia a sanácia vedľajších budov v areáli kaštieľa Marchegg (PB6) 
  • Renovácia, revitalizácia a adaptácia vonkajších zariadení kaštieľa Marchegg (PB7) 

  Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014-2020.