Otvorené od 10:00 do 16:00. Posledný vstup o 15.15.

M
M

Otvorené od 10:00 do 16:00. Posledný vstup o 15.15.

Jedna z najstarších zelených striech na Slovensku

Drevená konštrukcia ochraňujúca jednu z najvzácnejších lokalít (cella memoriae) je navrhnutá tak, aby kopírovala terén a citlivo zapasovala do panorámy hradu.

Drevená konštrukcia nesie jednu z najstarších zelených striech, ktoré sa postavili na Slovensku. Z 90. rokov pochádza ešte zelená strecha na budove bývalej Slovenskej poisťovne v Trenčíne na Legionárskej ulici.

Projektová dokumentácia stavby na Devíne sa nezachovala. Už pri postavení mala viacero defektov. Statika krovu nebola dostatočná a ani napriek viacerým zásahom sa to nepodarilo dôsledne napraviť. Do konštrukcie začalo zatekať, archeologické nálezisko bolo ohrozené, objekt sa musel zatvoriť. Vyše 20 rokov návštevníci a návštevníčky hradu nemali šancu spoznať príbeh objektu cella memoriae.

V roku 2022 odborníci stavbu kompletne rozobrali a opravili. Popri tom napríklad zistili, že pôvodná drevostavba bola realizovaná bez krovárskeho detailu, čo bolo potrebné napraviť.

Navrch sa postavila nová kvalitná hydroizolácia, ktorá by mala vydržať prinajmenšom 25 rokov, v ideálnom prípade 50. Na nej je položená nová extenzívna zelená strecha hrubá osem centimetrov.

Objekt sa nachádza v ochrannom pásme 4. stupňa ochrany prírody, kde nemožno robiť žiadnu výsadbu a príroda má byť ponechaná a udržiavaná vo svojej pôvodnej podobe. Z tohto dôvodu mohli ísť na strechu iba štyri druhy rozchodníkov, ktoré sú pôvodné v strednej Európe. Tieto štyri druhy však netvoria skladbu bežných a dostupných predpestovaných kobercov, ktoré sa dnes zvyknú využívať na zelených strechách. Na Devíne sa museli pustiť do vlastnej výsadby. Po troch týždňoch aktívneho polievania bola strecha pripravená.

Cella memoriae je živou ukážkou, ako sa dá nájsť kompromis aj v náročnom prostredí, akým hrad Devín nepochybne je.

Autor textu: Andrej Barát

Navštívte nás
už dnes!

Naplánujte si výlet na jednu z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Hrad Devín ponúka okrem historického či prírodného bohatstva aj expozíciu so vzácnymi archeologickými nálezmi či podujatia pre celú rodinu. Spoznajte hrad aj jeho blízke okolie, ktoré má rozhodne čo ponúknuť.

Navštívte nás
už dnes!

Naplánujte si výlet na jednu z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Hrad Devín ponúka okrem historického či prírodného bohatstva aj expozíciu so vzácnymi archeologickými nálezmi či podujatia pre celú rodinu. Spoznajte hrad aj jeho blízke okolie, ktoré má rozhodne čo ponúknuť.