Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

V pamiatkarskom žargóne tento ironický výraz označuje spôsob, akým sa kedysi pristupovalo k obnove murív na hradoch a ruinách. 

Keď sa v 80. rokoch 20. storočia začali práce na hrade Devín, zámerom bolo jednoznačne odlíšiť hmotu, ktorú vtedy pristavali, od hmoty, ktorú položili pôvodní stavitelia. Zámerne sa nedodržalo historické kladenie kameňov. Takto sa jednoducho kedysi reštaurovali pamiatky, aby sa priznalo, čo je pôvodné a čo tvorí novodobý vklad 20. storočia. 

Aj keď je táto technika dnes už prekonaná, priznaná novodobá dostavba zostáva na Devíne zachovaná. Počas obnovy murív v roku 2022 sa riešilo iba vyberanie cementového spojiva a jeho nahradenie vápennou maltou. 

Návrat k pôvodnému kladeniu kameňov by znamenal rozobranie veľkej časti hradných murív a ich postavenie nanovo. To by predstavovalo ohromné objemy a vyžadovalo by si to značné finančné prostriedky. 

Autor textu: Andrej Barát

Navštívte nás
už dnes!

Naplánujte si výlet na jednu z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Hrad Devín ponúka okrem historického či prírodného bohatstva aj expozíciu so vzácnymi archeologickými nálezmi či podujatia pre celú rodinu. Spoznajte hrad aj jeho blízke okolie, ktoré má rozhodne čo ponúknuť.

Navštívte nás
už dnes!

Naplánujte si výlet na jednu z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Hrad Devín ponúka okrem historického či prírodného bohatstva aj expozíciu so vzácnymi archeologickými nálezmi či podujatia pre celú rodinu. Spoznajte hrad aj jeho blízke okolie, ktoré má rozhodne čo ponúknuť.