Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

Bratislavská brána

Bránu na východnej strane dolného hradu postavili spolu s priľahlým hradbovým múrom grófi zo Sv. Jura a z Pezinka na začiatku 16. stor. Ide o raný prejav renesančnej architektúry na hrade Devín. Pred bránou nenájdeme priekopu, pretože sa k nej prichádzalo po svahu prudko sa zvažujúcom k Dunaju. Vstup s polkruhovo ukončeným otvorom a ústupkom pre drevené vráta chránili masívne polvalcové bašty zakončené cimburím, ktoré sa zachovalo dodnes. Z vnútornej strany bola pristavaná drevená ochodza umožňujúca rýchly presun obrancov. Predstúpenie bášt pred líniu hradbového múru dovoľovalo aktívne brániť priestor pred bránou aj priľahlé úseky hradby. Nepriateľ sa tak nemohol dostať priamo k hradbe a poškodiť ju podkopaním. Výrazným prvkom na múroch Bratislavskej brány sú kapsy usporiadané v horizontálnych líniách. Ide o stopy po drevených trámoch lešenia, ktoré sa zabudovávali do muriva počas výstavby. Dokončená stavba sa omietala zhora nadol, takže trámy sa postupne odoberali a zostali po nich len lôžka. Neďaleká jednopriestorová kamenná stavba so zvyškami prístupového schodiska vznikla okolo polovice 15. stor. Využívala sa ako pivnica, drevená nadstavba mohla slúžiť ako sýpka.