Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

Muničný sklad

V čase tureckých nájazdov v 17. stor. boli majiteľmi hradu Pálffyovci, ktorí v rámci opevňovacích prác posilnili južný hradbový múr mierne predstúpeným bastiónom a baštou s plošinami pre delostrelectvo, čo zodpovedalo dobovým vojenským praktikám. Z tohto obdobia pochádza aj veľká jednopriestorová stavba zapustená do terénu v blízkosti hradbového múru, do ktorej sa vchádzalo zo severnej strany po 16 m dlhej rampe. Umiestnenie v bezpečnej vzdialenosti od obytných budov naznačuje, že išlo o objekt vojenského charakteru, pravdepodobne sklad strelného prachu. K skladu viedla chránená prístupová cesta lichobežníkového prierezu. Pri odkrývaní zásypu stavby sa našlo veľa glazovanej keramiky a drobných predmetov datovaných do 17. – 18. stor. V blízkosti skladu sa nachádzajú murované základy stredovekého domu obdĺžnikového pôdorysu z prvej polovice 15. stor. O jeho obytnej funkcii svedčí nález vykurovacieho zariadenia a hlinenej podlahy. Na prelome 15. a 16. stor. objekt rozšírili a napojili na južný hradbový múr a zo severnej strany k nemu pristavali kamenno- -drevenú prístavbu