Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

NAPOLEON NA HRADE DEVÍN?

Hrad Devín Muránska 10, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Udalosti napoleonských vojen významným spôsobom zasiahli aj do života obyvateľov žijúcich na území dnešného Slovenska. Platí to najmä o Prešporku a jeho okolí. V roku 1809 sa prešporské predmostie na území dnešnej Petržalky stalo jedným z vedľajších bojísk vojny piatej protifrancúzskej koalície. Hrôzy spojené s obliehaním vystriedali útrapy viac než štvormesačnej nepriateľskej okupácie. Dodnes ju […]

5€