Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

Letné kino na hrade: Kabinet doktora Caligariho X Do Shaska! // Summer Movies at the Castle: The Cabinet of Dr. Caligari X DoShaska!

10 augusta / 21:00 - 23:00

12€ - 15€

Počas letnej sezóny 2024 prináša MMB na hrad Devín jedinečné filmové večery. Zažite nočnú atmosféru hradu a súznenie hudby a filmu počas premietania expresionistického Kabinetu doktora Caligariho a živého vystúpenia Do Shaska!  

Kabinet doktora Caligariho
The Cabinet of Dr. Caligari
Robert Wiene
1920
71 min.
(pôvodné znenie v DA,SV s CZ titulkami)

Kabinet doktora Caligariho býva označovaný ako prvé expresionistické dielo. Jeho kúzlo spočíva predovšetkým v nevídanom riešení výtvarnej scény, ktorú obstarala skupina mladých avantgardných umelcov DER STURM. Vytvorili dokonalé fantazijné dekorácie pokrivených deformovaných plôch a celkový dojem nereálneho sveta, ktorý spolu s hereckými výkonmi, výrazným líčením a bizarnou kombináciou svetla a tieňa dodávajú snímke potrebnú pôsobivosť. Caligari by sa dal chápať aj ako metafora pre povojnové Nemecko, plné obáv a znepokojenia z nestálej situácie a strachu z budúcnosti. Caligari má predstavovať vtedajší systém, štátnu autoritu a Cesare je iba bábka v jeho rukách, ktorá plní rozkazy a v záujme veci aj zomiera. 

Do Shaska!
Projekt bol založený v roku 1989. Ústrednou postavou je umelec Michael Čihák, ktorý stojí aj za vydavateľstvom Galerie Gryf. Do Shaska! je elektro-akustický post-industrial/etno/tribal projekt spájajúci elektronickú hudbu a klasické akustické nástroje, ako je fagot, fujara, drumbľa, ale aj mnoho ručne vyrábaných nástrojov. Ich začiatky v 90. rokoch sa spájajú práve s konceptom živých soundtrackov. Od počiatkov sa zameriavajú na adaptáciu vplyvov industrialu, word music a ambientu so silným rituálnym až domorodo-tranzovým prejavom. 

Podujatie je organizované v spolupráci s Hradby Samoty, ArcArt a Film Europe. 
Vstupenky v predaji online na GoOut.net. Vstupné: 12 eur v predpredaji, 15 eur na mieste.  

 

EN:

During the summer season of 2024, BCM presents special film nights at Devín Castle. Experience the castle’s nighttime atmosphere while watching the expressionist classic The Cabinet of Dr. Caligari followed by a live performance by DoShaska!

The Cabinet of Dr. Caligari
Robert Wiene
1920
71 min.

The Cabinet of Dr. Caligari is often referred to as the first expressionist work of art. Its charm lies primarily in its unprecedented approach to set design, made by a group of young avant-garde artists from DER STURM. They created impeccable fantastical decorations of twisted, deformed surfaces and an overall impression of an unreal world, enhanced by the actors‘ performances, striking makeup, and a bizarre interplay of light and shadow, all contributing to the film’s major impact. Caligari could also be interpreted as a metaphor for post-war Germany, full of fears and anxieties over an unstable situation and fear of the future. Caligari represents the former system, the state authority, and Cesare is merely a puppet in his hands, executing orders and ultimately dying in the interest of the cause.

DoShaska!

Founded in 1989, the central figure of the project is the artist Michael Čihák, who also runs Galerie Gryf publishing house. DoShaska! is an electro-acoustic post-industrial/ethno/tribal project that combines electronic music with classical acoustic instruments such as bassoon, fujara, and jaw harp, as well as numerous handmade instruments. Their band’s origins in the 1990s are closely tied to the concept of live soundtracks. From the outset, they have focused on blending influences from industrial, world music, and ambient genres with a strong ritualistic and native-trance expression.
The event is organized in collaboration with Hradby Samoty, ArcArt, and Film Europe.
Tickets will soon be available online at Tootoot.fm

€12 presale, €15 on the spot.
(original sound  in DA, SV with CZ subtitles)

 

 

Podrobnosti

Dátum:
10 augusta
Čas:
21:00 - 23:00
Cena:
12€ - 15€
Udalosť Kategória:

Miesto udalosti

Hrad Devín
Muránska 10
Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)
+ Google Map
Phone
+421 265 730 105
View Miesto udalosti Website

Organizátor

Múzeum mesta Bratislavy
Phone
+421 265 730 105
Email
hrad.devin@mmb.sk
View Organizátor Website