Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

Culture Across / Kultúrne mosty cez rieku Morava

Rozsiahly projekt obnovy hradu Devín s názvom Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava je úspešne ukončený. V rámci projektu sa realizovalo viacero aktivít. Vďaka ich realizácii dnešný areál hradu Devín ponúka vyšší návštevnícky komfort, lepšiu návštevnícku infraštruktúru a väčšiu prístupnosť tejto atraktívnej lokality znevýhodneným skupinám. Dôležitou súčasťou projektu boli aj odborné činnosti a pokračovanie archeologického výskumu.

V rámci projektu Culture Across spolupracovalo Múzeum mesta Bratislavy s partnerským mestom Marchegg. Cieľom bolo zachovať svoje kultúrne dedičstvo a zvyšovať povedomie širokej verejnosti o významných kultúrnych pamiatkach na oboch stranách hranice, rovnako aj výmena odborných poznatkov v oblasti kultúry a rozvoj spolupráce základných škôl.

Réžia: Jana Gombiková

Navštívte nás
už dnes!

Naplánujte si výlet na jednu z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Hrad Devín ponúka okrem historického či prírodného bohatstva aj expozíciu so vzácnymi archeologickými nálezmi či podujatia pre celú rodinu. Spoznajte hrad aj jeho blízke okolie, ktoré má rozhodne čo ponúknuť.

Navštívte nás
už dnes!

Naplánujte si výlet na jednu z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Hrad Devín ponúka okrem historického či prírodného bohatstva aj expozíciu so vzácnymi archeologickými nálezmi či podujatia pre celú rodinu. Spoznajte hrad aj jeho blízke okolie, ktoré má rozhodne čo ponúknuť.