Otvorené od 10:00 do 16:00. Posledný vstup o 15.15.

M
M

Otvorené od 10:00 do 16:00. Posledný vstup o 15.15.

Partnerské mesto Marchegg / video

Partnerské mesto Marchegg / video

V rámci projektu Culture Across spolupracovalo Múzeum mesta Bratislavy s partnerským mestom Marchegg. Cieľom bolo zachovať svoje kultúrne dedičstvo a zvyšovať povedomie širokej verejnosti o významných kultúrnych pamiatkach na oboch stranách hranice. Súčasťou projektu...
Prírodná pastva / video

Prírodná pastva / video

Stáda pasúcich sa zvierat, najmä oviec, kôz a hovädzieho dobytka, boli v minulosti typickou súčasťou krajiny v okolí Devína a významne sa podieľali na formovaní krajinného rázu. Pastva má dodnes nielen hospodársky a krajinotvorný význam, ale prispieva aj k udržiavaniu...
Prírodné bohatstvo / video

Prírodné bohatstvo / video

Územie devínskeho hradného vrchu je súčasťou fytogeografického okresu Devínska Kobyla. Ide o druhovo veľmi bohatú lokalitu, len v areáli hradu Devín sa uvádza viac ako 460 druhov rastlín. Nachádza sa tu jediná slovenská lokalita kriticky ohrozeného druhu palina...