Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

Partnerské mesto Marchegg / video

Partnerské mesto Marchegg / video

V rámci projektu Culture Across spolupracovalo Múzeum mesta Bratislavy s partnerským mestom Marchegg. Cieľom bolo zachovať svoje kultúrne dedičstvo a zvyšovať povedomie širokej verejnosti o významných kultúrnych pamiatkach na oboch stranách hranice. Súčasťou projektu...
Prírodná pastva / video

Prírodná pastva / video

Stáda pasúcich sa zvierat, najmä oviec, kôz a hovädzieho dobytka, boli v minulosti typickou súčasťou krajiny v okolí Devína a významne sa podieľali na formovaní krajinného rázu. Pastva má dodnes nielen hospodársky a krajinotvorný význam, ale prispieva aj k udržiavaniu...