Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

Hrad Devín ako symbol / video

Devín, ktorý sa spája s Veľkou Moravou, kniežatami Rastislavom a Svätoplukom či vierozvestcami Cyrilom a Metodom, predstavuje v kolektívnej pamäti Slovákov symbolické miesto. Dôležitú rolu zohral v národnoemancipačnom hnutí v 19. stor., keď sa v rokoch 1836 – 1848 uskutočnilo niekoľko výstupov slovenských vlastencov na hrad. Hrad je však významný nielen pre dejiny Slovenska, ale aj pre ostatné národy, ktoré tu žili.

Film vznikol v rámci cezhraničného projektu Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava, spolufinancovaného z programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko.

Réžia: Jana Gombiková

Navštívte nás
už dnes!

Naplánujte si výlet na jednu z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Hrad Devín ponúka okrem historického či prírodného bohatstva aj expozíciu so vzácnymi archeologickými nálezmi či podujatia pre celú rodinu. Spoznajte hrad aj jeho blízke okolie, ktoré má rozhodne čo ponúknuť.

Navštívte nás
už dnes!

Naplánujte si výlet na jednu z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Hrad Devín ponúka okrem historického či prírodného bohatstva aj expozíciu so vzácnymi archeologickými nálezmi či podujatia pre celú rodinu. Spoznajte hrad aj jeho blízke okolie, ktoré má rozhodne čo ponúknuť.