Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

Informačný a navigačný systém / video

Návrh nového informačného a navigačného systému (INS) spolu s oddychovými zónami s návštevníckou architektúrou zrealizovali na hrade Devín víťazi verejnej výzvy – štúdio MAPA Architekti a Hungry Studio. Výsledkom je systém pozostávajúci z viac ako 26 informačných a navigačných panelov osadených naprieč celým hradným areálom, a to v troch jazykových mutáciách – v slovenčine, angličtine a nemčine.

Veľmi dôležitým hľadiskom pri tvorbe INS bolo dosiahnutie čo najväčšej miery inkluzivity. Dlhodobým cieľom Múzea mesta Bratislavy je sprístupniť ho čo najširšiemu spektru návštevníkov a návštevníčok vrátane tých, ktorí žijú s niektorým z typov zdravotného znevýhodnenia.

Film vznikol v rámci cezhraničného projektu Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava, spolufinancovaného z programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko.

Réžia: Jana Gombiková

Navštívte nás
už dnes!

Naplánujte si výlet na jednu z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Hrad Devín ponúka okrem historického či prírodného bohatstva aj expozíciu so vzácnymi archeologickými nálezmi či podujatia pre celú rodinu. Spoznajte hrad aj jeho blízke okolie, ktoré má rozhodne čo ponúknuť.

Navštívte nás
už dnes!

Naplánujte si výlet na jednu z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Hrad Devín ponúka okrem historického či prírodného bohatstva aj expozíciu so vzácnymi archeologickými nálezmi či podujatia pre celú rodinu. Spoznajte hrad aj jeho blízke okolie, ktoré má rozhodne čo ponúknuť.