Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

Pastva na hrade a v jeho okolí

Stáda pasúcich sa zvierat, najmä oviec, kôz a hovädzieho dobytka, boli v minulosti typickou súčasťou krajiny v okolí Devína a významne sa podieľali na formovaní krajinného rázu. Ich prítomnosť na Devíne dokumentujú historické fotografie a dobové vyobrazenia hradného areálu a jeho okolia. Pastva má dodnes nielen hospodársky a krajinotvorný význam, ale prispieva aj k udržiavaniu prírodných hodnôt. Typickým príkladom sú protiľahlé svahy Devínskej Kobyly, kde prispela ku vzniku a k následnému udržiavaniu jedinečných lúčnych a lesostepných biotopov, ktoré sú charakteristické mimoriadnou rozmanitosťou flóry i fauny. Spolu sa tu nachádza viac ako 1100 druhov cievnatých rastlín vrátane vzácnych a zákonom chránených druhov, ako sú žlto kvitnúci hlaváčik jarný (Adonis vernalis), rôzne druhy poniklecov, unikátne orchidey, ale aj množstvo jedinečných motýľov a iných bezstavovcov. Trávnaté plochy v areáli hradu Devín sú na základe spolupráce s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením aj v súčasnosti udržiavané okrem mechanického kosenia tiež prostredníctvom pastvy oviec, kôz a somárov.