Otvorené od 10:00 do 18:00. Posledný vstup o 17:15.

M
M

Otvorené od 10:00 do 18:00. Posledný vstup o 17:15.

Zdvíhací most a renesančný palác

Vstup do stredného hradu v 16. stor. chránilo predbránie s mostom a malou priekopou. Jeho neskoršiu podobu zachytil na svojom obraze z druhej polovice 18. stor. taliansky maliar Bernardo Bellotto. Pred polkruhovou baštou stálo dvojpodlažné predbránie ukončené cimburím a strieľňami, sprístupnené vnútornou ochodzou. Vahadlový zdvíhací most niesli dve ramená (páky) vybavené protizávažím, ktoré sa pohybovali v úzkych štrbinách nad portálom brány a umožňovali ľahkú obsluhu mosta. V zdvihnutej polohe zapadol most do vpadliny okolo portálu. Renesančný palác je zviazaný so stavebnými aktivitami rodu Báthoryovcov, ktorí mali hrad a panstvo v zálohe v rokoch 1527 – 1605. Palác vznikol pristavaním k staršej gotickej hradbe a priľahlej polkruhovej bašte. Rozsiahla trojpodlažná budova pozostávajúca zo suterénu, zaklenutého prízemia a poschodie bola ukončená oblúčikovou atikou, ktorá zakrývala pultovú strechu paláca. Ide o raný príklad oblúčikovej atiky na Slovensku. Pálffyovci, ktorí mali hrad v držbe v 18. stor., dali palác s atikou nadmurovať a prekryť sedlovou strechou. Oblúčikovú atiku zrekonštruovali až počas pamiatkovej obnovy v 70. rokoch 20. stor., ktorá predstavila aj pôvodný fortifikačný charakter stavby.