Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

Palác Mikuláša z Gary

Stavba paláca súvisela s rozšírením hradu v 15. stor. Potreba zlepšiť obranyschopnosť hradu a rozšíriť obytné priestory viedla vtedajšieho majiteľa Mikuláša Garaya (z Gary) k vybudovaniu stredného hradu, ktorý bol vymedzený západnou šijovou priekopou oddeľujúcou stredný a horný hrad, obvodovým hradbovým múrom a palácom chráneným na východnej strane šijovou priekopou. Vstup do stredného hradu chránil mohutný múr ukončený polkruhovou baštou, malá priekopa a brána s padacím mostom. Na nádvorí bola vyhĺbená hradná studňa.

Nový palác na vyvýšenom východnom okraji nádvoria mal tri podlažia, na prízemí aj na poschodiach sa nachádzali obytné miestnosti s trámovými stropmi. Niektoré boli vyhrievané kachľovými pecami. Nálezy kachlíc vypovedajú o reprezentačnom charaktere interiérov, ktorý zodpovedal spoločenskému postaveniu rodu.

Z pôvodnej architektonickej výbavy sa v priečke na prvom poschodí zachoval gotický sedlový portál. K prízemiu sa z východnej strany pripájala miestnosť vysekaná do skaly a zaklenutá valenou klenbou. Vzhľadom na exponovanú polohu bol palác na západnej strane vybavený kľúčovými strieľňami pre ručné palné zbrane a v prípade potreby plnil aj fortifikačnú funkciu.