Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

Devínska hradná skala

Devínsky hradný areál je napriek relatívne malej rozlohe významnou zoologickou, botanickou a geologickou lokalitou. Jeho najimpozantnejším prírodným prvkom je vyše 70 m vysoké skalné bralo nad sútokom Dunaja a Moravy, na ktorom stojí horný hrad a ktoré je národnou prírodnou pamiatkou. Chránia sa tu suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží, karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou. Rastie tu chránený klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri) a skalné bralo je významné aj z geologického hľadiska.

Jeho geologický podklad tvoria v spodnej časti druhohorné morské sedimenty – sivé dolomity a vápence. V hornej časti vystupujú vzhľadom nápadné ostrohranné vápencovo-dolomitové brekcie (zlepence).

Zaujímavosťou je 12 preskúmaných krasových puklín s charakterom menších jaskýň. Ich vznik môžeme zaradiť do obdobia bádenu približne pred 14 miliónmi rokov. Tieto krasové priestory sú najjužnejšie a najnižšie situovanými jaskyňami na Slovensku. Najdlhšia je tzv. tunelová jaskyňa, ktorá má dva vchody a s dĺžkou 12 m vedie naprieč skalným masívom.

* Prosíme, pri pohybe pod bralom zvýšte opatrnosť.