Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

Cisterna horného hradu

Až do 15. stor., keď bola vyhĺbená studňa na strednom hrade, slúžila ako jediný zdroj vody pre obyvateľov hradného areálu cisterna horného hradu. V nej sa zhromažďovala dažďová voda, ktorá musela v prípade obliehania vystačiť pre všetkých ľudí na hrade. Vodu zo striech do nej zvádzali pomocou kamenných žľabov, objavených pri archeologickom výskume tejto lokality. Cisterna sa nachádzala na malom nádvorí, ktoré bolo zároveň najnižším miestom horného hradu.

Z konštrukčného hľadiska ide o mimoriadne precízne zhotovenú technickú stavbu. Na jej výstavbu použili dôkladne opracované pieskovcové kvádre, ktoré k sebe priliehajú tesnými špárami. Vodotesnosť zabezpečovala izolačná vrstva ílu. Cisterna s priemerom 4,5 m je hlboká 7 m a kónicky sa zužuje smerom k hrdlu lemovanému kamennou obrubou. Stopy na vonkajšej obrube sú pozostatkom konštrukcie s kladkou alebo hriadeľom, pomocou ktorých sa vyťahovali vedrá s vodou.