Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

Severná brána a strážnica

Brána zapustená do zemného valu sprístupňovala dolný hrad zo strany poddanskej osady. Podobne ako Moravskú a Bratislavskú bránu ju chránili dve otvorené polvalcové bašty. V jej blízkosti sa nachádzala aj strážnica pozostávajúca z dvoch miestností a klenutej pivnice dlhej 8 m, ktorá mohla slúžiť ako zbrojnica. Jediná nedelená veľká miestnosť na prízemí budovy tvorila zázemie pre stráž v počte asi 20 mužov, ktorí kontrolovali bránu a cestu na nádvorie stredného hradu. Stavbu datuje sivá kolkovaná keramika nájdená na podlahe a minca – denár kráľa Mateja I. (1468 – 1490) vyrazený v Kremnici. Výstavba severnej brány a strážnice sa pripisuje grófom zo Sv. Jura a z Pezinka, ktorí po Garayovcoch (pánoch z Gary) pokračovali v modernizácii obrany dolného hradu, najmä v nahradení zemného valu murovanou hradbou. Severný úsek sa im však nepodarilo dokončiť. Dolný hrad sa využíval na hospodárske účely, napríklad v jeho severozápadnej časti sa nachádzala záhrada. V čase vojnových konfliktov tu mohlo byť zhromaždené vojsko, prípadne slúžil ako útočisko pre okolité obyvateľstvo.