Otvorené od 10:00 do 16:00. Posledný vstup o 15.15.

M
M

Otvorené od 10:00 do 16:00. Posledný vstup o 15.15.

Flóra a fauna v areáli hradného vrchu

Územie devínskeho hradného vrchu je súčasťou fytogeografického okresu Devínska Kobyla. Ide o druhovo veľmi bohatú lokalitu, len v areáli hradu Devín sa uvádza viac ako 460 druhov rastlín. Nachádza sa tu jediná slovenská lokalita kriticky ohrozeného druhu palina rakúska (Artemisia austriaca), skalné bralo je miestom prvého opisu druhu klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri). Spomedzi ďalších vzácnych a ohrozených druhov tu nájdeme napríklad iskerník ilýrsky (Ranunculus illyricus), lucernu tesálsku (Medicago monspeliaca), zvonček drevnatý (Campanula xylorrhiza) a poniklec lúčny český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Za ozdobu hradnej skaly sa považuje taričník skalný (Aurinia saxatilis). Z plazov tu žije jašterica zelená (Lacerta viridis), jašterica múrová (Podarcis muralis), užovka hladká (Coronella austriaca), užovka stromová (Zamenis longissimus), slepúch lámavý (Anguis fragilis). Z hmyzu vidlochvosty či modlivka zelená (Mantis religiosa) a z vtáctva skaliarik sivý (Oenanthe oenanthe), trasochvost biely (Motacilla alba) a v puklinách hradnej skaly hniezdi sokol myšiar (Falco tinnunculus).