Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

Hradná studňa

Dôležitou podmienkou obranyschopnosti hradu bol stály zdroj vody, ale vyhĺbenie studne nebolo v miestnych podmienkach jednoduché. Podarilo sa to až v 15. stor. vtedajšiemu hradnému pánovi Mikulášovi Garayovi, ktorý v rámci prestavby areálu investoval do jej vybudovania.

Studňa je hlboká 55 m a má priemer 2,4 m. Vodu z nej čerpali vo vedrách zavesených na reťazi, ktoré vyťahovali pomocou dreveného rumpálu. V hornej a spodnej časti studne je plášť vybudovaný z pieskovcových kvádrov, stred je vysekaný do skaly. Spodné kamenné kvádre sú uložené na drevených hranoloch, ktoré v pôdoryse vytvárajú šesťuholník. Na dne studne je filtračná vrstva z riečneho štrku. Predpokladá sa, že v studni sú najmenej dva zdroje vody, a to riečna voda z Dunaja, resp. z Moravy, ktorá do studne presakuje cez rozpukaný horninový masív, a voda infiltrovaná v puklinách v skalnom masíve hradného brala.

Na kamenných kvádroch sa nachádza 772 kamenárskych značiek 24 rôznych typov. V zásype studne sa našlo množstvo železných, hlinených, kostených, ale aj drevených predmetov a tiež kamene z pôvodnej renesančnej a gotickej obruby. Súčasná podoba je rekonštrukciou renesančnej obruby.