Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

Moravská brána

V súvislosti s rozvojom palných zbraní v 15. stor. boli vtedajší majitelia hradu Garayovci (páni z Gary) nútení zmodernizovať obranu dolného hradu, a tak sa rozhodli nahradiť valové opevnenie murovanou hradbou s tromi bránami. Hlavným vstupom do hradného areálu sa na jeho západnej strane stala Moravská brána, pomenovaná podľa orientácie k rieke Morava.

Bránu zovierajú dve polkruhové bašty otvorené smerom do nádvoria. Gotický portál vyskladaný z tesaných kvádrov je osadený vo vpadline, do ktorej zapadal zdvíhací most. Most sa mohol v prípade nebezpečenstva rýchlo zdvihnúť a bránu uzavrieť. Dvíhal sa pomocou kladiek – otvory po nich môžete vidieť v horných rohoch. Pri spodnom okraji sú kamenné konzoly s polkruhovými lôžkami, v ktorých sa otáčal hriadeľ mosta.

Ďalšou obrannou prekážkou bola padacia mreža, po ktorej sa zachovali drážky po stranách portálu. Zvnútra sa brána uzatvárala mohutnými vrátami osadenými do kamenných točníc. Pred bránou sa nachádzala priekopa, ktorá je dnes zasypaná. Obranu západného úseku hradby posilňovala polkruhová bašta na nároží, kde sa pripájala k severnému úseku zemného valu.