Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

Osada z 11. – 13. storočia

Osada v areáli dolného hradu je pozostatkom osídlenia pôvodného hradiska z veľkomoravských čias, ktoré po rozpade Veľkomoravskej ríše kontinuálne pokračovalo v 10. – 13. stor. Osadu tvorili menšie stavby obdĺžnikového pôdorysu patriace slovanským obyvateľom pôvodného hradiska a neskôr služobníctvu zabezpečujúcemu chod hospodárstva na stredovekom hrade. Archeologický výskum odkryl základy 12 jednoduchých jedno- a dvojpriestorových objektov, ktorých obvodové murivo pozostávalo z nasucho kladeného lomového kameňa. Vykurovali sa otvoreným ohniskom alebo pecou. Nález odtlačku na korune muriva jedného z objektov naznačuje, že obydlia mohli mať aj drevenú zrubovú konštrukciu. Našla sa v nich keramika a mince uhorských panovníkov Šalamúna (1063 – 1074) a Ladislava (1077 – 1095), ktoré datujú