Devín je míľnikom aj pre rakúskych národovcov a rakúsku historickú vedu, ktorá stále hľadá Carnuntum, hlavné mesto Norického kráľovstva. Založili ho Kelti po tom, ako prekročili Alpy a obsadili územie južne od Dunaja. Norikovia, ktorí pôvodne patrili ku kmeňovému...

preèítajte si viac