Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

Partnerské mesto Marchegg / video

V rámci projektu Culture Across spolupracovalo Múzeum mesta Bratislavy s partnerským mestom Marchegg. Cieľom bolo zachovať svoje kultúrne dedičstvo a zvyšovať povedomie širokej verejnosti o významných kultúrnych pamiatkach na oboch stranách hranice.

Súčasťou projektu bola obnova a renovácia historických budov a objektov v areáli zámku Marchegg a národnej kultúrnej pamiatky hrad Devín, rovnako aj výmena odborných poznatkov v oblasti kultúry a rozvoj spolupráce základných škôl.

Film vznikol v rámci cezhraničného projektu Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava, spolufinancovaného z programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko.

Réžia: Jana Gombiková

Navštívte nás
už dnes!

Naplánujte si výlet na jednu z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Hrad Devín ponúka okrem historického či prírodného bohatstva aj expozíciu so vzácnymi archeologickými nálezmi či podujatia pre celú rodinu. Spoznajte hrad aj jeho blízke okolie, ktoré má rozhodne čo ponúknuť.

Navštívte nás
už dnes!

Naplánujte si výlet na jednu z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Hrad Devín ponúka okrem historického či prírodného bohatstva aj expozíciu so vzácnymi archeologickými nálezmi či podujatia pre celú rodinu. Spoznajte hrad aj jeho blízke okolie, ktoré má rozhodne čo ponúknuť.