Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

Aktuality a oznamy

Prírodná pastva / video

Prírodná pastva / video

Stáda pasúcich sa zvierat, najmä oviec, kôz a hovädzieho dobytka, boli v minulosti typickou súčasťou krajiny v okolí Devína a významne sa podieľali na formovaní krajinného rázu. Pastva má dodnes nielen hospodársky a krajinotvorný význam, ale prispieva aj k udržiavaniu...

preèítajte si viac
Hrad Devín ponúka viacero noviniek. Dvojročný projekt obnovy zlepší najmä návštevnícky komfort a prístupnosť areálu hradu znevýhodneným skupinám  

Hrad Devín ponúka viacero noviniek. Dvojročný projekt obnovy zlepší najmä návštevnícky komfort a prístupnosť areálu hradu znevýhodneným skupinám  

Bratislava, 13. septembra 2023: Rozsiahly projekt obnovy hradu Devín s názvom Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava, ktorý Múzeum mesta Bratislavy (MMB) spustilo v roku 2021, je úspešne ukončený. V rámci projektu sa realizovalo viacero aktivít. Vďaka ich...

preèítajte si viac
Premiešané kosti aj národy

Premiešané kosti aj národy

Zaujímavý osud mali kostrové nálezy, ktoré na Devíne v rokoch 1921 až 1922 odkryl archeológ Inocent Ladislav Červinka. Išlo o prikostolné pohrebisko z 10. až 13. storočia. Mŕtvi ležali nahusto vedľa seba, hlavou otočení k západu, ako to bolo obvyklé na starších...

preèítajte si viac
Za pestrosťou lúk sa skrýva chuť

Za pestrosťou lúk sa skrýva chuť

Zvieratá rozoznávajú jednotlivé druhy a typy rastlín vizuálne aj chuťou, pričom rozlišujú, či je rastlina mladá – šťavnatá, plná potrebných živín a ľahko stráviteľná –, alebo je stará, s nižším obsahom živín a menej stráviteľná. Rady si vyberajú miesta s mladšou a...

preèítajte si viac
Kyklopský múr 

Kyklopský múr 

V pamiatkarskom žargóne tento ironický výraz označuje spôsob, akým sa kedysi pristupovalo k obnove murív na hradoch a ruinách.  Keď sa v 80. rokoch 20. storočia začali práce na hrade Devín, zámerom bolo jednoznačne odlíšiť hmotu, ktorú vtedy pristavali, od hmoty,...

preèítajte si viac
Kde leží legendárne Carnuntum? 

Kde leží legendárne Carnuntum? 

Devín je míľnikom aj pre rakúskych národovcov a rakúsku historickú vedu, ktorá stále hľadá Carnuntum, hlavné mesto Norického kráľovstva. Založili ho Kelti po tom, ako prekročili Alpy a obsadili územie južne od Dunaja. Norikovia, ktorí pôvodne patrili ku kmeňovému...

preèítajte si viac
Sanácia hradného brala

Sanácia hradného brala

Na Devínskej hradnej skale sa vystriedali praľudia, Kelti, Rimania, svoje sídla tu budovali a rozširovali mnohí panovníci, no nakoniec má len jedného vládcu – čas. Vápencový masív nie je pod vitrínou. V lete ho slnko rozpáli na 50 stupňov. Skala pracuje, dochádza k...

preèítajte si viac
Nebol tu les, ale pestrá lúka

Nebol tu les, ale pestrá lúka

Na úbočiach Devínskej Kobyly vidno les, ktorý tam však nepatrí. Bol umelo vysadený v čase socializmu na skalnatých stráňach, pretože tie sa považovali za škaredé a neproduktívne. Na jednom z najsuchších území Slovenska sa v tom čase realizovala výsadba cudzokrajných...

preèítajte si viac